Čistá láska nechce nič - len byť.

Láska hory prenáša,
tá metafora sa tu roky vznáša.

Veľa definícií o nej vieme,
otázkou je, či ju naozaj chápeme.
Často sa v jej mene odvolávame
alebo manipulujeme.

Prečo sa v jej mene dokážeme biť
a takto ju zneužiť.
Láska netúži vlastniť,
dovolí nám slobodným byť.

Hovoríme o nej, ale nevieme ju žiť,
to je to, čo nás roky chce naučiť.
Svoje srdce, ňou každý deň naplniť.

Čistá láska nechce nič - len byť.

 

Opýtajte sa sami seba.

Čo výnimočné v mojom živote spôsobila láska ?
Ak by som mal v rodine podporiť lásku, čo môžem pre to urobiť?

Úryvok z hlavy 7
Back to Top