Dominika T.

Kouč je človek, ktorý spoločne v komunikácii s klientom pomáha hľadať cesty k tomu, ako byť v živote spokojnejší, naplnenejší, výkonnejší, či motivovanejší. Môj kouč Karin mi pomohla nájsť v ťažkých a rozhodujúcich situáciách najlepšiu cestu k naplneniu môjho cieľa, pomohla mi nájsť seba samú a hlavne, prekonať sa v situáciách, ktoré by som bez kouča len ťažko prekonala. Po koučingu už viem, čo chcem, som motivovaná a spokojná. Koučing môžem len odporúčať ďalej a ja taktiež rada využijem túto možnosť koučingu.


Dominika T.
Dentálna hygiena
Back to Top