Ing. Pavol H.


Ku koučovi ma priviedli dve myšlienky, tá prvá bolo odporúčanie známeho a tá druhá vlastná bola, prečo si nepomôcť koučom v pracovných záležitostiach, keď v športovej oblasti mi tréneri zásadným spôsobom pomáhajú dosahovať požadované ciele ?
 
Takto som sa naučil odstrániť moje osobnostne nedostatky, ktoré zároveň tvorili limity pre ďalší profesný rast. Hlavne lepšie si organizovať činnosti, projekty a úlohy a dnes ich dokážem  robiť viac pri nižšej námahe, lepšie prioritizovať úlohy a tým sa venovať dôležitejším činnostiam namiesto nepodstatným, a riešiť činnosti podľa dôležitosti nie podľa času ako prichádzajú. Koučing mi pomohol viditeľne definovať ciele ktoré chcem dosiahnuť a čo presne pre ich dosiahnutie musím urobiť.Ing. Pavol H.
riaditeľ spoločnosti

Back to Top