Marina P.


Pre koučing som sa rozhodla preto, aby som si ujasnila ako uchopiť svoj život do vlastných rúk a hlavným cieľom bolo úspešne naštartovať moje podnikanie.
Úvod bol pre mňa obzvlášť náročný. Ujasňovala som si, kam smerujem a čo chcem dosiahnúť. Čo je pre mňa to najdôležitejšie, čomu dávam najväčšiu prioritu. Následne si predstaviť, že to už reálne mám a hľadať možnosti ako to dosiahnúť. Každé jedno stretnutie bolo “waau”. Žiadne návody na použitie. Len otázky zo strany koača a odpovede vychádzajúce z môjho vnútra. Každé jedno stretnutie bolo plné prekvapení. Počas stretnutí som zažila množstvo „aha“ momentov, niekedy obrovský úsmev na tvári a radosť v srdci, inokedy oči plné sĺz, lebo objavovať svoje “brzdy” nebolo vždy príjemné.
Bolo šokujúce zistiť, že v mojom živote ma najviac brzdí a najväčšiu úlohu hrá “obeť”. Obeť vytvorená a živená mnou. Tá ma aktívne ovplyvňovala vo všetkých oblastiach môjho života. Ešte stále ju nemám zvládnutú úplne, ale koučing mi pomohol odhaliť a pochopiť túto skutočnosť. Naučiť sa s ňou pracovať je pre mňa dlhodobejší proces. Dôležité však pre mňa je, že nastalo toto odhalenie a uvedomenie si a môžem s tým ďalej pracovať.
Ďalší obrovský „aha“ moment nastal vtedy, keď som si začala plánovať jednotlivé kroky pre úspešné podnikanie. Na tomto stretnutí mi “docvaklo”, že hru, ktorú občas hrávam na svojom telefóne, viem úplne dokonale prepoužiť pre svoju vlastnú hru. Podľa nej som si nastavila vlastnú “cestu životom”. Pritom ako som ju kreslila, nechala som pracovať aj svoju intuíciu a začali vybiehať zaujímavé veci, ktoré neboli tvorené vedome, ale vychádzajúce z môjho podvedomia. A práve tie sa začali plniť. Moje kresba “cesty životom” má niekoľko zastávok – niektoré sú súčasťou môjho osobného života, iné sú súčasťou pracovného života. Je úžasné sledovať a čoraz častejšie si uvedomovať, i prežívať to, že tvorcom môjho života som JA.
Okrem toho som sa stala lepším pozorovateľom a poslúchačom, čo boli moje výzvy počas koačingu.
Mnohokrát mám však pocit, že “aha“ momenty z koučingu doznievajú nepretržite a zároveň sa znova a znova pripomínajú.
Čo sa zmenilo v mojom živote?
Menej analyzujem a viac si užívam život. Naštartovala som svoje podnikanie, mám cestu, po ktorej idem a darí sa mi. Aj keď ešte stále nie som v rámci svojho plánu akčná na 100%. 
Obrovské ďakujem patrí mojej koučke, Karin Súlety. Za jej vedenie, vnímanie a otvorenú spoluprácu.
ĎAKUJEM


Marina P.  
DeepEn  – centrum zdravého dýchania a vnútorenj rovnováhy
Back to Top