Marketa B.


Šla jsem do koučování protože – jsi mi uměla pomoci v oblasti, kterou jsem chtěla prozkoumat; sedla jsi mi lidsky; Tvoje intuice – schopnost poznat, že se mi honí hlavou ještě nějaká myšlenka, kterou bych sama od sebe nesdílela, ale po Tvém vyzvání vyšla na světlo světa a bylo to pro mě vždy velice důležité.
 
Koučování mi přineslo – jednak orientaci v technikách, které jsme společně použily; 100% jasnost v mém hlavním cíli; stanovení praktických kroků do budoucna, které vedou k mému cíli; kvalitativní posun v dovednostech a schopnostech v takovém rozsahu, jaký jsem neočekávala; a pro mě nejznatelnější část mého vnímání – odnáším si posílené sebevědomí do takové míry, jakou jsem si ani nedokázala představit; navíc mě překvapilo, jak jednoduché, ale účinné a dobře cílené techniky byly schopny mi pomoci rozlousknout „problémy“, jenž mě roky nepříznivě ovlivňovaly.
 
Ještě jednou díky za společný koučovací čas! 


Marketa B.
Materská dovolená
Back to Top