Marta V.


Ve věku, kdy to není v dnešní době zcela běžné, jsem se stala ředitelkou menší příspěvkové organizace. Zažila jsem ve svém osobním životě dva naprosto odlišné politické přístupy – totalitní a demokratický. Samozřejmostí v mém věku je, že jsem byla hodně omezena předsudky minulé doby a najednou jsem mohla popustit uzdu své kreativní představivosti (což zase není v mém věku předpokládáno, blízko 55 letům životního cyklu).
Vysokou školu jsem začala studovat velmi těsně před 50 lety svého života a při studiu jsem byla donucena spolupracovat s podstatně mladšími spolužáky (cca 20-30 let), přizpůsobít se a spolupracovat s nimi.
Vysoká škola mi neskutečně pomohla v tom, co bych měla chtít (před 20 lety) a co bych měla dělat (při svých zkušenostech nositele 50leté ženy). Můj osobní vnitřní souboj vyvrcholil oslovením firmy poskytující profesionální koučing.
Počáteční, primární zážitky, byly pouze informativní oťukávání a nenápadné zjišťování o kompetenci druhé strany (myslím, že to bylo oboustranné). Mé názory a předsudky potřebovaly usměrnit a osobnostně si uvědomit potřebu všech zúčastněných stran. Bylo potřeba vzít v potaz možnosti, předpoklady a čas spolupracovnic, a v závěru i můj čas postupného vývojového cyklu.
Koučink mi přinesl nový pohled nejen na mne, ale i na mé podřízené, které díky koučiku a mé následné reakci pochopili a chtějí táhnout za ten můj provaz.
Popravdě, dnes mám pocit, že svými akcemi likviduji sama sebe.
Díky koučinku mám tabulku sebechvály, všeho, co jsem dokázala.
Vidím svůj osobní barevný kruh v harmonii barev, ne v disharmonii.
Naučila jsem se sama sebe chválit, i když ani po 8 měsících nejsem přestěhována v ředitelně organizace.


Marta V.
ředitelka příspěvkové organizace
Back to Top