Opakovane porušujete svoje hranice?

Aby ste získali dobrý pocit zo seba?

Ja tento spôsob fungovania volám „ kŕmenie ega“.

Ohlási sa vtedy, keď máte pocit, že ste sám, že ste urobili chybu, že vás nikto nemá rád, dokonca dokáže podsunúť pocit, že ste neschopní.

Tieto pocity ego podsúva až do toho momentu, kým neurobíte niečo, aby ste ten pocit už nemuseli mať.

Vtedy sa utíši hlad ega a zmiznú tieto pocity, ktoré vôbec nie sú príjemné, niekedy až deštrukčné.

Spravidla urobíte niečo, čo by ste za normálnych okolností neurobili, ale keďže zúfalo potrebujete pocit šťastia alebo spokojnosti urobíte aj to, čo je ďaleko za vašimi hranicami.

Niekedy sa spätne pozeráte na to a krútite hlavou.

Toto správanie spôsobujú obmedzujúce programy, ktoré limitujú naše sebavedomie a slobodu v živote.

Niekedy sú tieto programy pestované už od detstva. U každého človeka môžu mať inú príčinu, ale v správaní smerom k vonkajšiemu prostrediu majú v podstate rovnaké prejavy.

Ak budete pozorní, môžete ich odhaliť.

Zažili ste už takú situáciu? Čo vtedy urobíte a prečo?

Skúste pozorovať.

Back to Top