Prebúdzanie

Svitá na nové obzory tomu,
kto ich vytvorí.

Sú to vážne rozhovory,
keď pravda srdce otvorí.

Dve polky sa spoja v jedno,
aby už život bez boja viedlo


Splynie svet srdca a mysle,
zostanú len pláne čisté.

Vytvorí nový svet,
v ktorom nadvlády niet.

Zostarnú ako jedno,
najkrajšie ľudské dielo.

 
Opýtajte sa sami seba.

V svojom živote sa riadim viac intuíciou alebo rozumom?

Čo ma najviac ovplyvňuje v spôsobe môjho myslenia?

 

Back to Top