Sloboda

Sloboda

Život nás niekedy zamotá,
vyzerá, že to nie je náhoda.

Do srdca nám nosí pocity,
ktoré nám spôsobujú deficity.

Bolesti, krivdy, potlačené city,
zrkadlí v našom žití.

Zdráhame sa to priznať, vidieť,
nechceme na svoj horší tieň myslieť.

Tlačíme to pred sebou nepriznané,
čo prináša pocit, že sa tu zle máme.

Stačí, keď prijmeme, čo je naše
a vypustíme tie smiešne kaše.

Do nášho bytia príde rozľahlá sloboda
a zistenie, že život je pohoda.

 
Opýtajte sa sami seba.

Kedy naposledy si sa cítil vnútorne úplne slobodný?

Ak by som sa mal od niečoho oslobodiť, čo by to bolo a prečo?

 

Back to Top