Šťastie. „Muška jenom zlatá!“

Veľakrát počujem, že keď dosiahnem tento cieľ, alebo dokončím tento projekt, alebo keď schudnem, keď, keď.... budem šťastný/á. Stretávam sa s tým a sama som to zažila, že takéto získané šťastie nie je trvalé.
Áno, je to oprávnená odmena za vynaloženú energiu a v ten moment si to užívame a cítime sa šťastný. Ale ten pocit nám dodáva okolie, situácie, ľudia - vonkajšie prostredie. Väčšinou len na nejaký čas, a potom to vyprchá. Kompenzuje nám to niečo, čo nám chýba v našom vnútornom svete.
Z mojej skúsenosti je to nekonečný príbeh hľadania šťastia
a spokojnosti vo vonkajšom prostredí, ktorý nás stále ženie do opakovaných výkonov, výziev, dosahovania cieľov.
Skutočné šťastie - spokojnosť, nájdeme len v sebe. Vtedy, keď pochopíme, že život nie je o dosahovaní, ale o tvorení.
Vtedy nastáva obyčajná radosť z bytia, ktorá vychádza
z otvoreného srdca. Z prijatia slabosti, ale aj nedokonalosti. Cítite svoju hodnotu len za to, že ste. Prestávame hľadať svoju hodnotu vo výkone, dosahovaní cieľov, výsledkov a dôkazov.
Čo neznamená, že sa vzdáme všetkého v živote a nemáme sny
a ciele. Znamená to len zmenu postoja k sebe a k tomu, čo pre nás znamená úspech.
Back to Top