Svetlo

Svetlo

Svetlo svetom blúdi
a nachádza ľudí.
Ktože ho pritúli,
dobrovoľne vpustí?

Svetlo, čo novosť prináša.
Svetlo, čo tmu zháša.
Svetlo, čo ľahkosť dáva.
Svetlo, čo skutočne vidí.
Svetlo, čo zármutok mení.
Svetlo, čo dušu rozsvieti.

Hľadá cestu k odvážnym a rozhodným,
pomôcť sebe, aj tým ostatným.
Keď takých nájde - vstúpi
a ich zemeguľu celú pohltí.

Poslúži s láskou nezištnou,
iba s prosbou jedinou -
buď svetlom. 

 

 
Opýtajte sa sami seba.

 Je moja myseľ plná myšlienok alebo kľudná a tichá?
Čo môžem urobiť, aby som mal jasno vo svojej mysli?

Back to Top