Tvoj život.. Tvoja energia…

Celý život človeka je jedna súvislá vlna. Ktorá má rôzne polohy. Niekedy nám prinesie radosť a niekedy smútok.

Je zbytočné plytvať energiou na oddeľovanie toho, čo je dobré a čo zlé.. smútku od radosti..

Pretože všetko je to jedna vlna.. jeden život.. TVOJ ŽIVOT a TVOJA ENERGIA.

To, čo vieš ovplyvniť je intenzita prežívania a to, aký postoj budeš mať k svojej vlne.

Keď si to uvedomíš, veľmi sa Ti uľaví.

Ja som po tomto precitnutí prestala dávať energiu do toho, čo neviem ovplyvniť.

Začala som ju vkladať tam, kde som mala istotu, že ju zúročím - DO SEBA.

Vedome som sa snažila "surfovať" na svojej vlne.

Postupne sa mi začal meniť uhol pohľadu a začala som byť schopná rozlíšiť dve skutočnosti.

Skutočnosť, ktorá sa týka mňa samotnej a skutočnosť, ktorá sa len javí, že sa ma týka.

Ako keď urobím niečo najlepšie ako viem, ale tomu druhému sa to nepáči.

To, že sa mu to nepáči, už nie môj problém, ale jeho.

Vôbec do názoru toho druhého nemusím vkladať energiu. Iba ak cítim, že chcem a moja energia sa zúročí.

V možnosti rozhodnúť sa tkvie naša skutočná sloboda.

Život je jedna súvislá vlna.

Tá moja je rovnako nepredvídateľná,

ako predtým.

Ale vďaka tomu že rozlišujem a vkladám svoju energiu do toho, čo mi dáva zmysel sa mi na nej surfuje krajšie.. jemnejšie a plynulejšie.

Nie sú to žiadne čary. Stačí len skutočne chcieť meniť veci a zostať v tom pevný..

Back to Top