Sebaprijatie

Páčilo sa ti, že som iná,
keď vošla som do tvojho života.

Páčilo sa ti, že som iná,
keď les bol moja priorita.

Páčilo sa ti že som iná,
keď technika mi nič nehovorila .

Chceli sme obidvaja to isté
prekročiť svoje tiene.
Ale práve, to že som iná
bola nakoniec vina.

Opýtajte sa sami seba

Mám sa rád so všetkým svojím populárnym aj nepopulárnym ?  

Ktoré svoje charakterové črty bezpodmienečne prijímam ?

Čo si o sebe myslím, keď sa pozerám do zrkadla ?

 

Úryvok z hlavy 2
Back to Top