Zrkadlo

Zrkadlo

Keď zrazu uvidíš v sebe to, čo si už roky nevidel.
Zreteľne vidíš, čo si, po ceste životom stratil a čo získal.
Zistíš, že to, čo si stratil, bolo prirodzené a slobodné.
To, čo si získal je vážne a zamotané v pavúčej sieti.
Vtedy pochopíš, to, za čím celý čas bežíš maratón,
že si ako psík, ktorý naháňa svoj vlastný chvost.
Aké prekvapenie, keď zistíš, že nie je kam bežať lebo, to už máš.
Aké prekvapenie, keď príde uvedomenie, že to máš priamo pred sebou a si to ty.
Oslobodzujúce! Môžeš sa zastaviť a len byť tým, kým skutočne si...

 
Otázka na zamyslenie.

Čo  nechcem vidieť na sebe?

Prečo to nechcem vidieť?

Back to Top